Hand.jpg††† ADRIA Massage

Dijk.jpg†† 20160919_120413.jpg

 

 

AVG PRIVACY VERKLARING

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van ADRIA Massage

 

Opslag van klantgegevens

ADRIA Massage, gevestigd aan de Dorpsdijk 59a, 4156 AM in Rumpt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

ADRIA Massage

ADRIA Massage verwerkt persoonsgegevens. Wij willen dit graag op een zorgvuldige en juiste manier doen.

Op 25 mei 2018 zijn voor alle bedrijven, instellingen en overheden de Privacy wetgeving verplicht geworden.

Dit geldt ook voor ons.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ADRIA Massage verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens zijn:

*†† Voor- en achternaam

*†† Adresgegevens

*†† Telefoonnummer

*†† E-mail adres

 

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

*†† Het afhandelen van uw betaling

*†† U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

 

Website en social media

ADRIA Massage zal geen gegevens delen met derden.

Indien ADRIA Massage gegevens wil gebruiken ter promotie op eigen website en/of social media, zal ADRIA Massage hier expliciet toestemming voor vragen.

Daarnaast heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen.

 

Administratie van ADRIA Massage

Alle klantgegevens en administratie wordt bij ons in het bedrijf gedaan, er is dus geen externe partij die over uw gegeven beschikt.

 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

ADRIA Massage bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwet. Klanten dien na 7 jaar niet actief zijn geweest als cliŽnt zullen uit het klantsysteem worden verwijderd.

 

Delen van klantgegevens

ADRIA Massage deelt geen klantgegevens met derden noch verkopen wij deze.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ADRIA Massage neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.